Lidmaatschap

Lid worden

Lid worden van hengelsportvereniging Het Snoekje kan op twee manieren:

1. U in te schrijven bij Dierenspeciaalzaak Van Someren , Strengweg 15, 1969 KP te Heemskerk.Van Someren Dierenwereld Men krijgt dan een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, dus kan men direct gaan vissen. Na ongeveer 4 weken ontvangt men de Vispas thuis.

Bij Van Someren kunt u trouwens ook terecht voor vismaden, zeeaas en vele andere zaken op hengelsportgebied.

2. Online uw Vispas bestellen via de link Online VISpas bestellen
Sportvissers die zich via de Online Vispas bestelmodule als nieuw lid aanmelden bij onze hengelsportvereniging, ontvangen direct een digitaal Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL). Echter, de ook noodzakelijke Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren (als men deze nog niet bezit) moet òf op vertoon van de digitale VBL bij van Someren worden opgehaald, òf direct bij Sportvisserij Nederland bestelt worden (tegen extra € 3 verzend- en portokosten). Klik hier en u ontvangt dit boekje binnen 5 werkdagen thuis.  Ook kan men via een door de Sportvisserij Nederland toegezonden acceptgiro betalen. Deze acceptgiro kunt u telefonisch of via de e-mail aanvragen. U dient in in het mailtje uw naam, adres en geboortedatum te vermelden. De nieuwe digitaal aangemelde leden krijgen de Vispas wat sneller thuisgestuurd dan bij inschrijving via van Someren.


Betaling van contributies

De contributiebetalingen en de uitgifte van Vispassen lopen bij hengelsportvereniging Het Snoekje met ingang van 2013 via de landelijke organisatie Sportvisserij Nederland.

Er zijn twee betalingsmogelijkheden: via automatische incasso en via acceptgiro:

Incasso’s.
Voor sportvissers die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven zal het verschuldigde contributiebedrag omstreeks 1 november van hun rekening worden afgeschreven ten gunste van de rekening van Sportvisserij Nederland.
Sportvissers die hun geld laten storneren, nadat ze de Vispas hebben ontvangen, krijgen een herinnering. Als ze deze niet betalen krijgen ze een aparte brief met twee opties:

Geld overmaken inclusief boetebedrag van € 10,-

Vispas retourneren naar Sportvisserij Nederland

Acceptgiro’s
De sportvissers die met acceptgiro betalen krijgen begin november de acceptgiro van Sportvisserij Nederland toegestuurd en betalen € 5,-- extra ten opzichte van de automatische incasso voor de verwerking van de acceptgiro’s.

Sportvissers die niet tijdig betalen krijgen februari/maart de 1e herinnering met een verhoging van € 1,50 en zo nodig in april/mei de 2e herinnering met een verhoging van € 2,50 herinneringskosten.

Opzeggingen na de 1e herinnering worden alleen geaccepteerd bij ziekte, sterfgevallen, schuldsanering en emigratie.

Let op:
Bedragen die rechtstreeks op de rekening van Het Snoekje worden overgemaakt zullen worden teruggestort, want die dienen rechtstreeks te worden betaald aan Sportvisserij Nederland. Wij kunnen er niets meer mee.

Vispassen die verstuurd zijn, maar door ziekte/overlijden of een dubbele Vispas niet gebruikt zijn, kunnen tot eind maart geretourneerd worden. Voor vragen over de contributie en Vispas kun u de telefonische helpdesk of e-mail gebruiken van Sportvisserij Nederland. Deze zijn telefonisch altijd bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 030-6058400. E-mails worden beantwoord binnen drie werkdagen.

Contributies 2023


Via automatische incasso Via acceptgiro en VBL
Vispas Heren Senioren  € 27,--  € 32,--
Vispas 14 t/m 17 jaar € 21,25 € 26,25
JeugdVisPas (op 1 januari van het komende jaar nog geen 14 jaar
€ 7,50 € 12,50
Jeugd Verenigingsvergunning op 1 januari van het komende jaar nog geen 14 jaar
 n.v.t.
€ 3,-- Enkel bij dierenwereld van Someren
Jeugd Verenigingsvergunning op 1 januari van het komende jaar nog geen 14 jaar (beperkt, zie voorwaarden)

gratis
 Nachtvisvergunning
€ 10,--
 3e hengelvergunning
€ 25,--
online-aanvragen

Automatische incasso
Reeds circa de helft van de leden heeft aangegeven dat de verschuldigde contributie automatisch van hun rekening kan worden geïncasseerd. Op die manier zijn ze er in ieder geval van verzekerd dat ze voor de aanvang van het nieuwe jaar hun Vispas in de bus hebben en zonder problemen kunnen vissen. Leden die per acceptgiro betalen, betalen € 5,-- extra omdat bij deze manier van betalen extra kosten aan Sportvisserij Nederland verschuldigd zijn.


Opzeggen lidmaatschap

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar het kan zijn dat u door omstandigheden van plan bent in de toekomst niet meer te gaan vissen.
Volgens de brief, die u bij de ontvangst van uw vispas heeft gekregen, dient u op te zeggen voor 1 oktober voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar en bent u verplicht uw contributie voor dat volgende jaar te voldoen.
Alleen als u tijdig opzegt vóór 1 oktober, kunnen wij bij het maken van de Vispassen voor het komende jaar daar rekening mee houden. Opzeggingen moeten bij voorkeur per mail naar opzeggingen@hetsnoekje.nl , of anders naar:

Sportvisserij Nederland
t.a.v. ledenadministratie
Postbus 162,
3720 AD Bilthoven
tel: 030 - 6058400


Verhuizing

Als u verhuist is het van belang dat u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft, dan bent u er van verzekerd dat uw juiste adres op de Vispas van het nieuwe jaar komt te staan. Hoe?
Stuur de adreswijziging bij voorkeur per mail naar opzeggingen@hetsnoekje.nl  of anders naar:
Adres ledenadministratie:

Sportvisserij Nederland
t.a.v. ledenadministratie
Postbus 162,
3720 AD Bilthoven
tel: 030 - 6058400


Statuten en Huishoudelijk reglement.

Elk lid hoort kennis te nemen van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van onze vereniging, vandaar dat we die hier digitaal beschikbaar stellen.