Kieuwgreep Snoek

De kieuwgreep en het welzijn van de snoek

De kieuwgreep is een van de methodes die sportvissers gebruiken om een gehaakte snoek te landen en onthaken. De kieuwgreep is in zwang gekomen toen destijds de trend inzette om vissen niet langer na de vangst te doden, maar levend terug te zetten in het water. Zowel bij sportvissers als deskundigen zijn er vragen gerezen over de effecten van deze kieuwgreep op het welzijn en de gezondheid van de snoek. De OVB heeft daarom in een onderzoek de kieuwgreep vergeleken met een aantal andere landings- en onthaakmethoden bij snoek, om te beoordelen wat meer en minder geschikte methoden zijn.
De kieuwgreepmethode komt daarbij, met het schepnet en de zogenoemde cradle het beste uit de bus.
Snoekvissers passen uiteenlopende methoden toe om een snoek die binnengehaald wordt, uit het water te krijgen. Er spelen bij de keuze voor een bepaalde manier naast praktische overwegingen voor de vanger ook ideeën over hoe de vis de landing het best kan ondergaan. Hieronder volgt een beschrijving van de gebruikte en in het onderzoek vergeleken methoden.
Kieuwgreep: de vis wordt vanaf de achterkant langs de kieuwen in de kop gegrepen en vastgehouden.
Schepnetmethode: de vis wordt uit het water geschept met een landingsnet;
Nekgreep: de vis wordt van bovenaf, net achter de kieuwdeksels, met duim en vingers van één hand "in de nek gegrepen en uit het water getild;
Tang: de twee uiteinden van de tang worden op de binnen- en buiten onderkaak van de vis bevestigd, de tang wordt dicht geklemd en de vis wordt uit het water getild;
Cradle: de vis wordt in een soort hangmat van fijnmazig netmateriaal, die tussen twee buizen is bevestigd, gemanoeuvreerd en al dan niet uit het water getild voor het onthaken.
Uit het onderzoek komt naar voren dat, mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, cradle, kieuwgreep en een groot, knooploos schepnet (met fijne mazen en een rechte onderzijde) goed als landingsmethode kunnen worden toegepast. De kieuwgreep is een goede methode, mits het lichaam van de vis ondersteund wordt op een onthaakmat, met de tweede hand onder de buik of doordat de vis (gedeeltelijk) in het water blijft.
De tang komt slecht uit de beoordeling en wordt ontraden; de kans op beschadiging is (te) groot. De nekgreep wordt ook ontraden, vooral voor de grotere.