Wondervoer

LokvoerDe meeste vissers denken dat er een wondervoertje bestaat en fixeren zich daar te veel op . De techniek en de tactiek van het vissen zijn zeker zo belangrijk en verdienen zoniet nog meer aandacht. Bij wedstrijden spelen ook de loting van het plaatsnummertje en de factor geluk een belangrijke rol. In procenten kunnen wij dit als volgt uitdrukken: 50% techniek en tactiek, 20% de loting, 20% voeder en aas, 10% geluk.
Zelfvertrouwen is een belangrijk punt tijdens een wedstrijd. Hoe meer je met de voorbereiding en uw materiaal bezig bent, hoe beter je op den duur zal vissen en hoe groter je zelfvertrouwen zal worden.
Bij weinig of geen aanbeet, probeer dan eens wat meer links of rechts van de voerpek te vissen, of een halve meter tot 1 meter dichterbij of verder weg. Dit heeft vaak verassend resultaat. Bij een moeilijke visserij is het aan te raden om zo fijn mogelijk te vissen, dit wil zeggen: een zo dun mogelijke draad, een klein haakje en een lichte dobber. Wanneer de vis echter goed aast kan men overschakelen naar zwaarder materiaal, dit om aan snelheid te winnen.
Analyseer steeds na een wedstrijd wat er volgens u is fout gelopen en probeer uit deze fouten te leren. De volgende wedstrijden zal u hier ongetwijfeld baat bij hebben en (hopelijk voor u) niet meer dezelfde fouten maken.