Westerheem

Onderhoud 2006

ShovelDe vijver bij Huize Westerheem diende te worden uitgebaggerd en van een nieuwe beschoeiing te worden voorzien.
Deze onderhoudswerkzaamheden vinden het beste plaats als een vijver wordt drooggezet, vandaar dat de gemeente onze hulp heeft ingeroepen bij het overzetten van de vis.

KarperOnze voorzitter heeft daar veel werk verzet, daarbij bijgestaan door enkele leden van Het Snoekje en leden van onze zustervereniging Kennemerland uit Beverwijk. De aannemer die de werkzaamheden verrichte verleende ook alle mogelijke medewerking. Wij zijn allen daarvoor uiteraard veel dank verschuldigd.

SnoekbaarsIn de loop der jaren hebben we wat ervaring opgedaan met dit soort zaken. Door het aanleggen van een dam, waarbij de werkzaamheden in twee etappes worden uitgevoerd kan de vis in de eigen vijver blijven en is het niet nodig dat er over grote afstanden met vis moet worden gesleept.

Bij het onderhoud zijn in totaal circa 40 stuks fraaie karpers (waarbij circa 7 spiegels!), een paar snoekbaarzen, 2 snoeken, 1 dikke paling en veel kleine vis (voorn,blei, baars) gered en overgezet naar het vernieuwde vijvergedeelte.