Euratomsingel

Droog baggeren Euratomsingel 2010

Droog baggerenNu de nieuwbouw bij de Lessestraat vrijwel gereed is, kon de waterloop langs de Euratomsingel tussen Waterrijck en de stuw (richting station) gebaggerd worden waarbij ook plaatselijke renovatie van de beschoeiing nodig was, dus droog baggeren. In 2005 was reeds rond Waterrijck gebaggerd. De Gemeente heeft ons eerder besproken advies opgevolgd door een dam aan te brengen bij het woonblok nabij Waterrijck en de fa. Kalkman in te huren voor het leegvissen. Door geen vooraf overleg met ons en de aannemer, is het leegpompen te laat gestart (ook een te lichte pomp), waardoor de eerste dag (11 oktober 2010) door het nog te hoge water niet erg effectief gevist kon worden. Ook was “vergeten” dat er in de stuw een schuif zit (bij hoog water slecht zichtbaar) welke de eerste ca. 25 cm water (breed) snel had kunnen afvoeren. Aangezien de volgende dag het leegvissen van de bootjesvijver op de hoek Communicatieweg en Tolweg was gepland, is aan de fa. Kalkman gevraagd om ook nog een derde dag te vissen, welke gelukkig ook beschikbaar was.
Bij de Euratomsingel is de 1e dag elektrisch gevist met de boot waarbij veel paling (langs de kanten) is gevangen welke in de meeste Heemskerkse wateren niet meer zoveel voorkomt; verder leuke snoeken en veel kleine vis waarbij ook wat bittervoorntjes, ondanks dat deze kleine visjes lastig herkenbaar zijn tussen de overige kleine witvis. Vooral de bittervoorn is een belangrijke beschermde vissoort; ook is er een kleine modderkruiper gesignaleerd, eveneens een beschermde vissoort welke meer voorkomt in Heemskerk.

AfvissenDe 2e dag (met laag water) is s’ morgens elektrisch met de boot verder gevist en zijn naast opnieuw veel kleine vis ook wat karpers, kleine snoekbaarzen en zeelten gevangen. Pas de 2e dag werd s’ middags een geultje gegraven naar het brede deel zodat de waterloop vrijwel droog kwam en kon de 3e dag s’ middags elektrisch wadend nabij de pomp de laatste vele kleine vis worden gevangen en in een afgesloten poeltje nabij Waterrijck nog redelijk wat achtergebleven grotere vis. In totaal zijn bij de Euratomsingel ca. 50 palingen, 10 snoeken, 10 karpers, 5 kleine snoekbaarzen, 5 brasems, 3 zeelten en zeer veel kleine vis (voorn, blei, brasem, baars) gevangen. De meeste vis is bij Waterrijck overgezet zodat de vis in dezelfde waterloop blijft, alleen wat kleine vis is ook aan de andere zijde van de stuw overgezet. Meest opvallend waren de zeer vele kleine vis, de vele palingen en het kleine aantal karpers aangezien er in 2005 bij Waterrijck toch vele gevangen zijn en toen over de daar aangebrachte dam richting station zijn overgezet. Kennelijk hadden de meeste karpers zich reeds in het diepere water bij Waterrijck verzameld. Verder natuurlijk de aangetroffen bittervoorntjes waarvan het aantal tussen de vele kleine vis slechts gissen is en de kleine modderkruipers welke meestal achterblijven in de modder.

Theo Breedijk