Neksloot

Natuurvriendelijke noordoever Neksloot tussen Mozartstraat en Maerelaan 2012

De aanleiding is reeds in 2007 vastgelegd in het onder leiding van Waterschap HHNK opgestelde Regionaal Waterplan Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Dit plan beoogd schoon water van duin tot meer waarbij o.a. gescheiden waterstromen.

Neksloot vanaf de vissteigerHoewel de regionale hengelsportverenigingen hierover wel (deels) zijn geïnformeerd, bleek ons pas later dat in de tabellen van vele maatregelen (de kleine lettertjes) ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers is opgenomen. Dus onze eventuele inspraak (hoeveel, waar en hoe?) hadden we destijds al moeten indienen. Ook ziet elke stadsecoloog liever natuur dan kale monotone oevers (wij ook), doch helaas wordt daarbij de gewenste afwisseling in belang van ook recreatieve belevingswaarde vaak vergeten. Ook de uitvoering in relatie met (te) drastische wijziging van bestaande uitstraling en de kosten van het vereiste extra onderhoud dienen zorgvuldig worden afgewogen.
Vooralsnog wordt de Neksloot alleen aan de noordoever tussen de Mozartstraat en Maerelaan grotendeels (in totaal 360 m) voorzien van een natuurvriendelijke oever. Het betreffen 3 deeltrajecten: 80 m vanaf Mozartstraat, 160 m vanaf het houten bruggetje richting Mozartstraat en 175 m vanaf de Maerelaan. Dit behoudens ter plaatse van grotere bomen waar de bestaande beschoeiing wordt vernieuwd.

Bij inrichting van het recreatieterrein Verlengde Baandert (tussen Mozartstraat en de stuw) in 2007/8? is voor de aldaar natuurvriendelijke oever alleen de bovenste plank van de bestaande beschoeiing verwijderd en inmiddels heeft dit geleid tot in de zomer overdadige begroeiing van riet en struikgewas zodat het water dan nog nauwelijks zichtbaar en bereikbaar is, zie foto rechts. De meningen over aangelegde natuur verschillen, doch hengelsport is hier vrijwel niet meer mogelijk; ook al omdat er geen nabije parkeer- gelegenheid is voor de beoogde recreanten.

Voor het traject Mozartstraat/Maerelaan vindt men de bestaande beschoeiingNeksloot natuurvriendelijke oever vanaf de Maerelaan te slecht (maar niet aan de zuidzijde?) en wordt verwijderd. Nieuw is dat hier de oever tot op waterpeil wordt afgegraven en op 2 m voor de huidige beschoeiing een lage zgn. onderwater beschoeiing wordt geplaatst (ca. 15 cm onder water) om het wegzakken van de plasberm/drassige oever tegen te gaan. Doel is een nieuwe drassige natuurvriendelijke oever als betere leefomgeving van vogels, amfibieën en paaiende vissen. Bij onze kritische vragen/opmerkingen achteraf (vooraf geen info of overleg) over de uitvoering van de natuurvriendelijke oever kregen we geen gehoor, dus moet kennelijk via de lokale politiek. Wij verbazen ons over de in feite 2 m versmalling van hier 15 m brede Neksloot en het gekozen onnodig zeer flauwe talud wat t.z.t. leidt tot 4 – 5 m breed riet/struikgewas wat snel verloedert. De waterkant is straks in de zomermaanden niet meer bereikbaar (vergelijk Waterakkers) en de uitstraling van de strakke Neksloot zal drastisch gaan wijzigen. Het water is t.z.t. vanaf de Baandert nog nauwelijks zichtbaar. Ook de noordzijde Neksloot tussen Maerelaan en Jan van Kuikweg is in beeld voor grotendeels natuurlijke oever, doch hier op ons verzoek niet ter plaatse van ons gebruikelijke vistraject langs het brede deel. Inmiddels is dit Neksloot-traject uitgesteld vanwege de nu ontbrekende gelden.

Het werk was gepland voor najaar 2012 en de onverwachte melding (in de krant) van start ma 14 januari was natuurlijk vreemd, midden in de winter en ook nog flinke vorst. Vanzelf zijn we direct gaan kijken en het waterpeil bleek reeds 15 – 20 cm verlaagd. Na bellen volgde direct spoedberaad en gelukkig bleek de Gemeente te overtuigen dat het waterpeil tijdens een vorstperiode voor de vissen beslist niet lager mag. Inmiddels is het ijs weg en is het werk gestart (met risico van stop bij nieuwe vorstperiode). Afgesproken is dat het waterpeil niet verder daalt dan vlak onder de onderste plank van de beschoeiing.

Theo Breedijk