Steenstrapark

Visstandbeheer Steenstraparkvijver 2009

Al enige tijd hoor ik van leden dat in de Steenstraparkvijver vrijwel geen witvis wordt gevangen en de karpers hier slecht vangbaar zijn. Derhalve wordt er veel meer in de Breedweervijver gevist dan in de Steenstraparkvijver. Dit is jammer aangezien de Steenstraparkvijver toch een unieke natuurlijke omgeving biedt met langs de Dukastraat een goed bevisbare waterkant met parkeergelegenheid.
In het verenigingsnieuws juli 2009 is uitgebreid verslag gedaan van de eind mei 2009 in de Steenstraparkvijver opgetreden massale vissterfte. Dit betroffen opvallend veel (ca. 100 sts) prachtige grote brasems 40 – 60 cm, doch slechts 5 sts van de toch vele aanwezige karpers, 5 sts roofvis (voor zover deze aanwezig waren) en slechts 1 voorn. Per saldo is de precieze oorzaak van deze selectieve grote brasemsterfte helaas niet geheel duidelijk geworden, doch mijn persoonlijke lezing kunt u nog eens nalezen in genoemd verenigingsnieuws. Hierbij is ook ingegaan op de grote renovatie van deze voormalige schaatsvijver in 2004, waarbij helaas geen afvoer van de bagger (o.a. aanleg van de eilanden) en het installeren van een grondwaterpomp voor de watertoevoer (behoudens regenval is er geen natuurlijke watertoevoer). De toch al storingsgevoelige grondwaterpomp is inmiddels buiten werking gesteld en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de definitieve watertoevoer in de zuidhoek bij hotel Marquette. Hier eindigt de watergoot achterlangs de vijver welke vanuit de waterloop aan de noordzijde zorgt voor de watertoevoer van plan Commandeurs. Een nieuwe pomp en pijp (ter vervanging van de noodslang in de boom) gaan hopelijk zorgen voor een constante betrouwbare gezonde watertoevoer. Het overtollige water loopt aan de noordzijde via een overloop weg; er is dus geen sprake van mogelijke vismigratie (via de goot/pomp waarschijnlijk zelfs geen vislarven).

Aalscholvers in SteenstraparkHet zal al meer leden zijn opgevallen dat het water in het Steenstrapark al geruime tijd opvallend helder is met in de zomer 50 - 60 cm zichtdiepte, hetgeen tamelijk afwijkend is van het gebruikelijke beeld van de troebele Heemskerkse waterlopen met 30 – 40 cm zichtdiepte. Omdat de visoever langs de Dukasstraat helaas ook nog een 4 – 5 m brede plasberm heeft moet hier op witvis met lange vaste hengels worden gevist om tenminste je aasvoer niet meer te kunnen zien liggen. Over de precieze oorzaak van het heldere water moet ik vooralsnog gissen, doch wellicht levert het aanwezige vele riet (rond eilanden) hieraan een belangrijke bijdrage. Echter vreemd is dat de bij helder ondiep water (80 – 120 cm) behorende onder- en bovenwaterplanten hier nauwelijks worden aangetroffen (alleen de te vele waterlelies) en kennelijk ook de grotendeels natuurlijke oevers (wel met oude bagger) hierbij weinig helpen. Dus nog een puzzel waarvoor we t.z.t. met nader onderzoek (waterkwaliteit, bodemstructuur, enz) met de hulp van deskundigen hopelijk nog een verklaring kunnen vinden. Ook vreemd is dat afgaande op de hengelvangsten de bij helder water behorende blankvoorn en ruisvoorn kennelijk vrijwel ontbreekt. Wel wordt de Steenstraparkvijver mede vanwege het heldere water regelmatig bezocht door aalscholvers, doch deze “vissen” dan wel heel effectief als ondanks de schuilmogelijkheden in het riet ook nauwelijks kleine witvis overblijft, maar toch. Momenteel bestaat het voornemen om dit jaar een aantal keren de visvangst (kleine witvis) bij viswedstrijden in Heemskerk deels over te zetten in de Steenstraparkvijver, waarbij ook gedacht wordt aan de fraaie ruisvoorns die vorig jaar in de Broekpolder zijn gevangen. Vanzelf moet dit vanwege de dan hogere watertemperatuur zorgvuldig gebeuren met waterkuipen en zuurstofpompjes, dus zeker geen gesleep met visnetten. Hopelijk is dit een eerste stap op weg naar een meer gevarieerd en beter vangbaar visbestand in de Steenstraparkvijver.

Theo Breedijk, visstandbeheer.