55+ Competitie

H E N G E L C O M P E T I T I E  2023

Hengelsportvereniging ‘Het Snoekje’ te Heemskerk. Commissie 55+ activiteiten

In 2023 organiseren wij de volgende hengelsportactiviteiten voor de 55+ leden van hengelsportvereniging ‘het Snoekje’ :
 • Een competitie, bestaande uit maximaal 9 wedstrijden, waarvan de 6 beste resultaten meetellen voor de eindstand. Bij gelijk eindigen in de eindstand geeft het totaal aantal gevangen vissen in de 6 geldende wedstrijden de doorslag.

 • Arie Derks verzorgt vooraf de loting van de steknummers en geeft de uitslag via een e-mail door aan de deelnemers. Iedereen gaat rechtstreeks naar zijn stek op de vislocatie en is daar om 8.30 uur en blijft daar. Start vissen om 9.00 uur en de wedstrijden duren 3 uur. Er wordt op diverse locaties gevist, zie bijgaand rooster. Er is geen inschrijfgeld. Wel krijgen alle deelnemers een prijs.

 • Er is dit jaar een koppelwedstrijden
 • De traditionele ouderen visdag is op dinsdag 29 augustus 2023. Er wordt gevist in
  de Kerksloot in Krommenie.
 • Na het vissen is er een gezamenlijke lunch in cafe-rest. De Krokodil.
 • De kosten bedragen € 10,00 per persoon en alle deelnemers krijgen een leuke prijs.
  Iedereen dient om 8.00 uur ter plaatse te zijn. Start vissen om 08.30 uur.
  De wedstrijd duurt 3 uur. De lunch + 12.15 uur. De loting voor de stekken wordt
  vooraf verzorgd door Arie Derks.
 • Het inschrijfgeld voor de 55+ competitie bedraagt 5 euro
U kunt per activiteit inschrijven. Wilt u het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL36 ABNA 0107 8130 84 ten name van A. Derks, 1967 CV Heemskerk. Tijdige aanmelding is noodzakelijk in verband met onder andere de aanschaf van prijsjes en het loten van de steknummers. .

Wedstrijdreglement
 • Deelname is alleen mogelijk voor 55+ leden van h.s.v. ‘het Snoekje’
 • Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van de noodzakelijke visvergunningen en een niet stalen leefnet van redelijke afmetingen
 •  Er wordt alleen gevist met een vaste hengel van maximaal 10 meter
 • Aas en voer zijn vrij, mits niet kunstmatig gekleurd. Geen muggenlarven.
 •  Er wordt gevist op aantal en gewicht. 1 punt per vis en 1 punt per 100 gram vis. Bij gelijk eindigen geeft het aantal gevangen vissen de doorslag.
 • Paling, graskarper en snoek tellen niet mee en mogen ook niet in het leefnet bewaard worden. Snoekbaarzen moeten voldoen aan de minimummaat van 42cm en tellen dan mee. Alleen levende vissen mogen in het leefnet bewaard worden en tellen mee.
 • Voor snoekbaars en baars groter dan 22cm geldt een gesloten tijd van 1 april tot de laatste zaterdag van mei. Deze vissen moeten dan direct teruggezet worden.
 • Wanneer de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken, wordt de wedstrijd ingekort of verplaatst. Een afgelaste wedstrijd wordt zo snel mogelijk ingehaald. Bij niet inhalen telt deze wedstrijd als slechtste resultaat.
 • Bij verhindering gaarne tijdig afmelden bij Arie Derks in verband met het uitzetten van het parkoers.
 • In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding
 •  Voor nadere informatie en opgave kunt u terecht bij 

Arie Derks
Laan van Archeologie 118
1967 CV Heemskerk

0251-316369; e-mail ariedrks@gmail.com