Historische overzicht 55+ activiteiten

55+ competitie

Op initiatief van Hugh Wouda en Andries Jongbloed is in 1995 gestart met de 55+ competitie. Deze wedstrijd was niet alleen voor de leden van ‘Het Snoekje’, maar ook niet leden mochten meedoen. Zij moesten alleen iets meer betalen. Tijdens de eerste competitie werd alleen in Heemskerk gevist. Tot de 20 eerste deelnemers behoorden onder andere Dirk Brode en Aad Meiland. Deze heren hebben het dus lang volgehouden.
Na het overlijden van Andries Jongbloed hebben wij van zijn vrouw wat bekers gekregen, waaronder een mooie wisselbeker, die waarschijnlijk definitief in het bezit van Andries is gekomen, omdat hij de 55+ competitie vijf maal had gewonnen. Deze wisselbeker is nu weer voor de winnaar beschikbaar.
Na het plotseling overlijden van Andries Jongbloed heeft Jan Beers in mei 2002 zijn activiteiten overgenomen. Hugh Wouda heeft zijn functie eind 2004 overgedragen aan Jan Veldboer en is helaas kort daarna op 81 jarige leeftijd overleden. Beide heren hebben achter de schermen ontzettend veel gedaan voor de 55 plus groep.

De laatste jaren wordt er op diverse locaties gevist. Helaas is er in Heemskerk nauwelijks een geschikte plek voor onze groep te vinden, maar ook elders wordt het steeds moeilijker een locatie te vinden, die voldoende ruimte biedt, een vlakke berm heeft en waar voldoende parkeerruimte in de nabije omgeving is. Ook hebben wij het liefst een breed en diep water waar voldoende ( grote ) vis aanwezig is. Zoals u begrijpt moet er aan de nodige eisen voldaan worden, voordat een plek onze goedkeuring krijgt.

Voor de liefhebbers volgt hieronder een overzicht van de prijswinnaars.
 Jaar
 Nummer 1
 Nummer 2
 Nummer 3
 1995
 Andries Jongbloed
 J. van Beckhoven Paul Postma
 1996
 Andries Jongbloed
 Hugh Wouda Dirk Oud
 1997
 Andries Jongbloed
 Paul Postma Henk Kranendonk
 1998
 Henk Kranendonk
 Andries Jongbloed Hugh Wouda
 1999
 Andries Jongbloed
 Henk Kranendonk Ger Carton
 2000
 Andries Jongbloed
 Henk Kranendonk
 Jan Beers
 2001
 Henk Kranendonk
 Andries Jongbloed
 Hugh Wouda
 2002
 Henk Kranendonk
 Jan Beers
 Ernst Schol
 2003
 Henk Kranendonk
 Peter Kramer
 Jan Beers
 2004
 Henk Kranendonk
 Jan Beers
 Ernst Schol
 2005
 Kees Betjes
 Peter Kramer
 Henk Kranendonk
 2006
 Toon de Wit
 Johan Kloes
 Jan Beers en Jan Berkhout
 2007
 Peter Oud
 Toon de Wit
 Johan Kloes
 2008
 Peter Oud en Roel Meijer

 Jan Beers
 2009
 Peter Oud
 Cees Betjes
 Jan Berkhout
 2010
 Johan Kloes
 Roel Meijer
 Jan Beers
 2011
 Roel Meijer
 Piet Ooms
 Johan Kloes
 2012
 Theo Breedijk
 Roel Meijer
 Johan Kloes
 2013
 Piet Ooms
 Jan Beers
 Johan Kloes
 2014
 Theo Breedijk
 Roel Meijer
 Piet Ooms
 2015
 Roel Meijer
 Cees Betjes
 Piet Ooms
 2016
 Roel Meijer
 Alfred van Wersch
 Andre van Pel
 2017 Jan Wittebrood Johan Kloes Alfred van Wersch
 2018
 Peter Oud 
 Alfred van Wersch
Andre van Pel
 2019
 Theo Breedijk 
 Peter Oud
Roel Meijer
 2020
 I.v.m. Corona is er geen einduitslag opgemaakt
 2021
Theo Breedijk
Peter Oud
Jan Berkhout
 2022
Theo Breedijk 
Bet Castricum
Roel Meijer

Koppelwedstrijden

In 1996 is gestart met de koppelwedstrijden, waarbij een minder succesvolle visser gekoppeld werd aan een meer geroutineerde visser. Deze formule is een succes, want ook nu nog worden er jaarlijks 2 koppelwedstrijden gehouden, waaraan door 8-9 koppels wordt meegedaan.

Ouderen visdag

Dit was een activiteit die georganiseerd werd door de ouderenbond vanuit de Jansheren. Wanneer met deze wedstrijd begonnen werd, is mij niet bekend. In 1995 werd een wedstrijd gehouden in de Odinvijver. Deze werd georganiseerd door de heren Mantel en Aerts. Er waren 15 deelnemers, die eerst gezamenlijk gingen koffiedrinken in snackbar ‘De Ezel’. Daarna begon de wedstrijd en na afloop was er een broodmaaltijd bij ‘De Ezel’. De uitslag was : 1 Henk Kranendonk, 2 Jan Aerts en 3 Ger Carton.
In 1996 werd deze activiteit overgenomen door ‘Het Snoekje’. Als viswater werd gekozen voor ‘De Delft’ te Assendelft.
In 2004 werd voor het eerst in 2 groepen gevist. Dit experiment was eenmalig. De aanpak is nog steeds hetzelfde; namelijk eerst vissen en dan een prijsuitreiking, die afgesloten wordt met een gezamenlijke broodmaaltijd. De laatste jaren zijn er steeds minstens 20 deelnemers. Wel wordt het een probleem om in ‘De Delft’ een geschikt parkoers uit te zetten.

Voor de liefhebbers volgt hier een overzicht van de prijswinnaars.
Jaar
 Nummer 1
 Nummer 2
 Nummer 3
 1996
 Hugh Wouda
 Andries Jongbloed
 Dirk Oud
 1997
 Jan Beers
 Henk Kranendonk
 Paul Postma
 1998
 Andries Jongbloed
 Ger Carton
 Aad Meiland
 1999
 Andries Jongbloed
 Peter Kramer
 Kees Betjes
 2000
 Andries Jongbloed
 Aad Meiland
 Ger Carton
 2001
 Henk Kranendonk
 Aad Meiland
 Dirk Oud
 2002
 Jan Beers
 Henk Kranendonk
 Ernst Schol
 2003
 Jan Beers
 Hugh Wouda
 Henk Kranendonk
 2004A
 Henk Kranendonk
 Jan Beers
 Ger Carton
 2004B
 Jitte Flapper
 Dirk Oud
 Jan Veldboer
 2005
 Henk Kranendonk
 Johan Mulder
 Toon de Wit
 2006
 Kees Betjes
 Jan Beers
 Aad Meiland
 2007
 Peter Oud
 Aad Meiland
 Cees Betjes
 2008
 Cees Betjes
 Jan Berkhout
 Roel Meijer
 2009
 Aad Meiland
 Theo Breedijk
 Jan Beers
 2010
 Theo Breedijk
 Johan Kloes
 Johan Mulder
 2011
 Theo Breedijk
 Peter Oud
 Aad Meiland
 2012
 Theo Breedijk
 Johan Mulder
 Rinus Jagt
 2013
 Jan Berkhout
 Theo Breedijk
 Piet Ooms
 2014
 Theo Breedijk
 Joop Dekker
 Jan Beers
 2015
 Cees Betjes
 Roel Meijer
 Johan Kloes
 2016
 Jan Beers
 Theo Breedijk
 Johan Kloes
 2017 Alfred van Wersch Peter Oud Nico Schouws
 2018 André van Pel
 Peter Oud
 Theo Breedijk
 2019
 Cor van de Wijgaart 
 Theo Breedijk
 Peter Oud
 2020
Nico Schouws 
Theo Breedijk
Johan Kloes
 2021
Nico Schouws
Theo Breedijk
Ernst Schol
 2022
Theo Breedijk 
Johan Kloes
Arie Derks

Contact wedstrijd met de ouderen groep van de AHB uit Uitgeest.

In 2005 hebben wij voor het eerst 2 teamwedstrijden gevist. Deze 2 wedstrijden werden met ruim verschil gewonnen door ‘Het Snoekje’. Ook de 2 wedstrijden in 2006 werden met groot verschil door ons gewonnen. Daarom hebben wij in 2007 de wedstrijdvorm veranderd in een koppelwedstrijd. Onze sterkste visser wordt gekoppeld aan de minst succesvolle visser van de AHB, enzovoorts. Dit heeft tot leuke wedstrijden geleid. De laatste jaren vissen wij nog maar een keer per jaar samen. Beide ouderengroepen hebben echter de intentie om hiermee door te gaan. Van elkaar kun je wat leren en het is leuk om ook eens met anderen samen te vissen.