Over ons

Over de vereniging

Elk jaar wordt door onze vereniging een 55+ viscompetitie georganiseerd, waarbij de gezelligheid van groter belang is dan het competitie-element.

Daarnaast verzorgen wij vislessen voor de jeugd met daaraan viswedstrijdjes. Ook worden een paar keer per jaar visuitjes verzorgd waaraan gratis deel te nemen is. 

We beschermen en verbeteren de visstand en werken (mee) aan actief waterbeheer. We zijn aangesloten bij Sportvisserij MidWest Nederland en Sportvisserij Nederland. Sportvissen is op voetbal na de grootste sportbond en in Nederland vissen zo’n 1,2 miljoen mensen.


We hebben de beschikking over alle viswateren in Heemskerk, die tot de beste in de omgeving gerekend kunnen worden. Nog niet alle wateren zijn afzonderlijk beschreven.
Op bijgaande kaart staat al het viswater aangegeven.

Vissers die ons nog niet kennen maar wat meer te weten willen komen over onze vereniging of een keer willen komen vissen, kunnen op deze site alle informatie over onze club vinden die ze nodig denken te hebben.
Onze leden kunnen zich met een muisklik op de hoogte stellen van het laatste nieuws of op hun gemak het actuele wedstrijdklassement bekijken. Kortom, iedereen kan de informatie vinden die hij leuk vindt of interessant.

Op de wedstrijdpagina worden alle wedstrijden vermeld voor zover zij bekend zijn. Tevens zal deze pagina na elke wedstrijd worden voorzien van informatie over de standen en uitslagen. Ook kunt u de uitslagen van de voorgaande jaren nog eens inzien.

Elk lid hoort kennis te nemen van de Statuten en het Huishoudelijk reglement van onze vereniging, vandaar dat we die hier digitaal beschikbaar stellen.

In verband met de beveiliging van persoonsgegevens houden wij ons aan hetgeen staat vermeld in ons Privacyreglement en dat van Sportvisserij Nederland.

Opzeggen lidmaatschap

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar het kan zijn dat u door omstandigheden van plan bent in de toekomst niet meer te gaan vissen.
Volgens de brief, die u bij de ontvangst van uw vispas heeft gekregen, dient u op te zeggen voor 1 oktober voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar en bent u verplicht uw contributie voor dat volgende jaar te voldoen.

Wij stellen het echter op prijs als u tijdig opzegt vóór 1 oktober, zodat wij bij het maken van de vispassen voor het komende jaar daar rekening mee kunnen houden.

Adres ledenadministratie:

Sportvisserij Nederland
t.a.v. ledenadministratie
Postbus 162,
3720 AD Bilthoven
tel: 030 - 6058400
e-mail: opzeggingen@hetsnoekje.nl


Omdat wij de feitelijke verwerking van de ledenadministratie uit laten voeren door Sportvisserij Nederland kunt in het digitale tijdperk natuurlijk bij hen ook opzeggen per mail of indien u dat liever doet per telefoon: 0900-2025358.

Facebook

Graag wijzen wij u op onze nieuwe facebookpagina!
Hier kunt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, de mooiste foto's en alle aankomende evenementen. Wanneer uzelf of uw (klein)kind een mooie vis heeft gevangen en hier een foto van is gemaakt, posten wij deze graag op deze pagina.

De foto (met verhaal) kunt u mailen naar ledensecretariaat@hetsnoekje.nl.

Onze facebookpagina kunt u vinden via deze link