Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Oproep voor de Jaarvergadering op woensdagavond 23 september a.s.

terug naar overzicht

Donderdag, 3 september 2020

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de 83e jaarvergadering op woensdagavond 23 september 2020, in De Prinsenhof gevestigd in de Beatrixlaan 2 te Beverwijk. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Er is een verloting van 10 prijzen.

Het bestuur hoopt op een goede opkomst waarmee uw stem wordt gehoord en u het bestuur steunt in het belang van onze vereniging.

In verband met de Corona maatregelen het volgende:

  • Bij binnenkomst in lijn/rij opstellen indien te veel mensen in eens naar binnen willen
  • Houd 1,5mtr in acht, let op elkaar !
  • Handen desinfecteren bij binnenkomst
  • Presentielijst tekenen
  • Pauze word gehouden in de grote zaal met koffie en thee en eventueel andere consumpties. Op de tafels staan kannen.
  • In deze pauze wordt ook de verloting gehouden.
  • Na afloop kunnen we drankje doen, bestellen en nuttigen in de Grote Zaal. 
  • Max aantal personen toegestaan in de Zaal is 30 ! tot 50 in het gehele gebouw


Agenda: 

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen 82e vergadering op 6 maart 2019

3. Jaarverslagen 2019 van secretariaat, senioren 55+, jeugd en viswaterbeheer

4. Financiƫle verslag 2019, balans per 31-12-2019, begroting 2020/2021 en contributie 2021.

5. Verslag kascontroleurs en verkiezing nieuwe kascontroleurs

6. Benoeming bestuursleden. Secretaris Theo Breedijk is aftredend, doch herkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen zich tot 2 weken voor de jaarvergadering melden bij het bestuur.

7. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting


Het jaarverslag wordt tijdig naar de vaste bezoekers van de ALV gemaild (voor zover bekend mailadres), maar ook voor de vergadering uitgereikt, dus behoeft u niet te printen.

Leden die de jaarvergadering bezoeken kunnen dit verslag vanaf 1 week voor de vergadering opvragen bij de secretaris (per mail) of afhalen (na tel. afspraak).


Het Bestuur