Oproep voor de Jaarvergadering op woensdagavond 28 maart a.s.

terug naar overzicht

Maandag, 12 maart 2018

Het bestuur nodigt u uit voor de 81e jaarvergadering op woensdagavond 28 maart 2017, in De Schuilhoek, van Bronckhorststraat 1 te Heemskerk. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Het bestuur hoopt op een goede opkomst waarmee uw stem wordt gehoord en u het bestuur steunt in het belang van onze vereniging. Er is een verloting van 10 prijzen

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen 80e vergadering op 29 maart 2017
 3. Financiƫle verslag 2017, balans per 31-12-2017, begroting 2018/19 en contributie 2019
 4. Verslag kascontroleurs en verkiezing nieuwe kascontroleur
 5. Jaarverslagen 2017 van secretariaat, senioren 55+, jeugd en viswaterbeheer
  Programma afdeling 55+ en jeugd voor 2018
 6. Benoeming bestuursleden, penningmeester Jan Berkhout is aftredend, doch herkiesbaar
  Tegenkandidaten kunnen zich tot 2 weken voor de vergadering melden bij het bestuur
 7. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
Het jaarverslag wordt tijdig naar de vaste bezoekers gemaild (indien mailadres bekend) en voor de vergadering uitgereikt.

Overige belangstellenden welke de jaarvergadering bezoeken kunnen dit verslag vanaf 1 week voor de vergadering opvragen bij de secretaris (per mail) of afhalen (na tel. afspraak).

Het Bestuur.